Nyhetsarkiv

Asset Information Management System til ACCIONA och Nye Veier

9 maj 2019

Triona skall tillsammans med Trimble genomföra en pilot där man tar tillvara digital information hos ACCIONA och norska Nye Veier från planering, via projektering och byggande, till förvaltningsfasen. Lösningen skall hantera BIM/GIS-data och “asset management” integrerat. Piloten genomförs som en del av vägprojektet Ranheim-Værnes som Nye Veier har tilldelat den spanske entreprenören ACCIONA Construction.

Huvudmålet med pilotprojektet är att tillvarata och förvalta data genom hela vägens livscykel, från planering via projektering och byggande, till förvaltningsfasen. För att realisera detta har man valt att använda standardprodukter, öppna standarder och integrationsplattformar. Genom detta säkerställer man att lösningen täcker dagens behov samtidigt som det finns en flexibilitet att utöka användningen så att framtida behov kan lösas. Det kan gälla inspektioner, tillståndsbedömningar, dokumentation, åtgärder och hanteringen av digitala tvillingar.

NyeVeier-image.png

I lösningen kombineras standardprodukterna Quadri och TNE så att BIM-modeller och nätverk med anknutna dataobjekt samverkar sömlöst. Produkterna är tillgängliga genom en enhetlig säker integrationsplattform. Som en del av leveransen utvecklas en web-portal som låter användare betrakta projektområdena i egna kartvyer och visar de olika BIM-modellerna från konstruktionsfasen.

En viktig del av piloten är integrationen med den norska nationella vägdatabasen (NVDB) hos Statens vegvesen, där nuvarande data om nätverket knutet till infrastrukturen är lagrad. I lösningen kommer man att använda det standardiserade dataformatet OpenTNF och klassificeringssystemet CoClass.