Nyhetsarkiv

C-Load moderniseras

18 augusti 2022

C-Load firar senare i år 10-årsjubileum och stora volymer av transporter bokas genom tjänsten. För att möta både befintliga och nya kunders krav även de kommande 10 åren, har ett stort fokus det senaste året legat på att modernisera tjänsten med ny teknik och uppdaterat användargränssnitt.

C-Load stöder transportbokningsprocessen och består av fyra olika delar: upphandling, beställning, utförande och uppföljning/fakturakontroll.

cloadpicture.jpg

Under det senaste året har fyra releaser släppts som steg för steg moderniserat tjänstens olika delar. ”Starta upphandling” är nu utbruten till en egen process och är numera förenklad och man kan nu smidigt administrera och filtrera ut aktuella rutter som man ska upphandla. Vidare kan avtalsrutter märkas för att effektivt hantera dessa i grupp, uppskattningen av antalet transporter under kommande avtalsperiod kan enkelt baseras på historik och upphandlingsprocessen kan sparas som ett utkast för att kunna slutföras vid ett senare tillfälle. Används den hållbarhetsutvärdering av leverantörerna som är inkluderad i tjänsten kan den användas som urvalskriterium för vilka leverantörer som ska bjudas in till upphandlingen.

Hela lasslistan både i webben och i C-Load Mobile med alla tillhörande funktioner för transportbokningar har skrivits om och hela blocket med det operativa arbetet beställning och utförande har, utöver det nya utseendet, fått många nya funktioner som efterfrågats av våra kunder. Ett fokus har funnits att hitta ett förenklat sätt att arbeta både med ett lass åt gången, men också hantering av flera lass samtidigt.

I tätt samarbete med en kund har vi utvecklat ett stöd för slottider i C-Load. Inledningsvis är stödet anpassat för bulkflöden. Chaufförerna får en sms-länk för att enkelt kunna boka och visuellt se sina slottider och transportledarna kan i den visuella slottidsbokningen få en tydlig överblick över utlastningen. Lösningen kommer effektivisera utlastningen genom att lastning kan förberedas och köer undvikas.

C-Load omfattar många standardrapporter som ger väldigt goda möjligheter till uppföljning av verksamheten. Dessa har uppdaterats med ny webbteknik och har nu ett ännu kraftfullare stöd för hantering av stora datamängder och flexibel gruppering som tillåter användarna att analysera statistiken från flera olika perspektiv. Även möjligheterna att följa leveransprocessen har förbättrats genom att fler nyckeltal lagts till som exempelvis lossning på överenskommen tid.

De sista delarna av tjänsten planeras att uppdateras under hösten och med hela grundprocessen  i ny teknik öppnar sig helt nya möjligheter att utveckla C-Load vidare för att möta nya kundbehov.

 

Läs mer