Nyhetsarkiv

Årets klimatredovisning

14 december 2021

Trionas klimatredovisning för 2020 är nu klar. Vi redovisar som tidigare enligt GHG-protokollet inom scope 1, 2 och 3 och i år har vi även inkluderat en analys av olika molnleverantörer avseende IT-drift i scope 3

Precis som i samhället i stort ser Triona en minskning av klimatpåverkan som en effekt av pandemin, eftersom den har inneburit minskad omfattning av tjänste- och pendlingsresor.

Vi tror fortsatt på personliga möten och uppskattar mycket att vi nu får börja träffa våra kunder igen, samtidigt som vi ser att digitalisering har stor potential att minska klimatpåverkan.

Exempel på hur vi hjälper våra kunder till minskad klimatpåverkan är funktionerna smart körning i FleetControl och hållbarhetsenkäten i C-Load. Arbetet med vår egen klimatredovisning ger oss värdefull kunskap som vi tar med oss in i det fortsatta arbetet med produkter och lösningar till våra kunder.