Nyhetsarkiv

Fleetech förvärvas av Triona

23 april 2019

Triona har under en lång tid ägt 33% i Fleetech AB. Nu har Triona lagt ett bud på att förvärva resterande del av Fleetech AB som övriga ägare har accepterat. Transaktionen förväntas fullföljas i inledningen av kvartal 2 2019.

Fleetech har idag medarbetare i Falun och Stockholm och kunder som omfattar bl.a. Arla och Transdev. Verksamheten bedrivs i anslutning till Trionas befintliga lokaler och kunderna passar väl in i Trionas marknadsstrategi. Erbjudandet FleetControl™ är Fleetechs produkt som omfattar produktivitetshöjande verktyg för transportföretag. FleetControl är ett Fleet Management system som stödjer kunderna att sänka sina fordonsrelaterade kostnader, minska miljöbelastningen och öka säkerheten. FleetControl blir ett bra komplement i Trionas produktportfölj. Bedömningen är att Fleetechs marknadsmöjligheter gynnas av att vara en del av en större organisation vilket Triona kan erbjuda. Marknadsmässigt ger det såväl Triona som Fleetech goda möjligheter för en positiv utveckling inom områden som kollektivtrafik och godstransporter.

Sedan 2008 då Triona kom in som huvudägare i Fleetech har samarbetet utvecklats på ett bra sätt och vi har ömsesidigt kunnat skapa nya affärsmöjligheter för varandra och Fleetech har kunnat dra nytta av de resurser och kompetenser som Triona har. Våra verksamheter har också över dessa är närmat sig varandra då marknaden för mobila lösningar utvecklats vilket gör att vi är övertygade om att Fleetechs erbjudande kan fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt inom Triona, till gagn för både befintliga och kommande kunder” - Jens Werner styrelseordförande i Fleetech.

Verksamheten runt produkten ”FleetControl” fortsätter på liknande sätt som idag, men produktutvecklingen kommer att kunna dra nytta av såväl moduler och kompetens från hela Triona. Vi ser vidare en möjlighet för samordning inom försäljning och ”operations”.

Läs mer