Nyhetsarkiv

Trasé i drift hos Bane NOR

4 maj 2018

I slutet av 2016 tecknade Triona ett avtal med norska Bane NOR avseende leverans av ett system för hantering av trafikrelaterad sträckningsinformation. Den första versionen av systemet är nu godkänd av kunden och systemet har tagits i produktion.

Systemet har realiserats med hjälp av Trionas produkt TNE som central datakälla, och Trimble Novapoint som används för import och underhåll av järnvägsnätet med tillhörande infrastrukturdata. Lösningen omfattar också en ny webblösning för presentation av relevanta data där kartvisning är av central betydelse.

Lösningen har genomgått en omfattande testperiod där både Triona, Bane Nor och externa användare har deltagit. Återkopplingen från alla parter har varit mycket bra och systemet sätts nu i produktion tidigare än planerat och inom budgeten. Bane NOR går nu in i en fas där de kommer att fokusera på att utveckla processer och underhåll av databasen i systemet. Samarbetet med Triona fortsätter och nu vidtar förvaltning och vidareutveckling av systemet.