Nyhetsarkiv

Ny version av TRACS Flow

21 oktober 2019

En ny version av TRACS Flow lanserades i inledningen av oktober. Nästa version planeras komma i slutet av 2019.

Den nya versionen (2.9) är en test- och utvärderingsversion som inte kommer att gå i produktion hos någon kund. Versionen är ändå viktig för att stegvis kunna verifiera ny funktionalitet inför att några nya kunder går i produktion i inledningen av 2020. De större nyheterna är:

  • En ny modul, TRACS Flow Finans, som i nuläget omfattar funktionalitet för att skapa underlag för fakturering. I nästkommande version tillkommer funktionalitet som stödjer våra kunder att hantera avdrag och skapa självfakturor.
  • Rutthantering, som ger grundläggande stöd för att samplanera flera olika ordrar/uppdrag så att utförandet av transporten kan optimeras och styras via ordningsföljd till bilen. I nästkommande versioner tillkommer samlastningsfunktionalitet för att dela och styra logiken mellan kundorder och transportordrar
  • Justering av priser efter index
  • Koppling mellan Artikel och Materialplats som förenklar för transportledaren att välja rätt materialplats utifrån tillgängliga artikelsortiment.
  • En grafisk översikt over uppdrag fördelat på tid, ett så kallt trafikledarbord.
  • Automatisk generering av stående order utifrån tidskriterier. Exempelvis genereras repetitiva ordrar för varje onsdag under ett år 2 dagar innan utförande.
  • Utökat larmfunktionalitet för när avtal går ut.
  • Importfunktionalitet från excell där stora externa ordermängder kan genereras direkt i systemet med enkla handgrepp.

TRACS Flow är ett system som stödjer verksamhetsprocesser i transport- och entreprenadbranschen. T.ex. avtals-/orderhantering, planering, operativ ledning och uppföljning. TRACS Flow kan på ett enkelt sätt via konfiguration anpassas till olika företags behov och processer. TRACS Flow har många funktioner exempelvis hantering av kundavtal i olika former, lediglista, kartor, spårning av resurser och ordrar, ärendehantering, hyreshantering, stående order mm.

TRACS Flow kan användas av olika användargrupper. Kontorsanvändaren är t.ex. en transportledare som med TRACS Flow har ett kraftfullt verktyg med mycket funktionalitet som ger överblick och förenklar arbetet. För användare i fält, som exempelvis lastbilsförare eller maskinförare, finns den app-baserade mobillösningen som står i direkt kontakt med systemet och därmed kontoret och andra användare. Via webbportalen har kunder och leverantörer tillgång till systemet och riktad information.

Läs mer om TRACS Flow och några andra produkter som stödjer entreprenörer samt logistik/transportföretag och dess verksamhet;

TRACS Flow

Triona Avståndstjänst