Nyhetsarkiv

Siljan går med i Lasset

16 maj 2019

Siljan-koncernen, med sina sågverk Siljanssågen i Mora och Blybergssågen i Älvdalen, går med i Lasset för att effektivisera sitt arbete med upphandling och bokning av transporter.

Siljan-koncernen är en skogsindustrikoncern och verksamheten sträcker sig från att sköta skog på bästa sätt till att förädla timret till produkter som håller hög kvalitet. Primärt kommer Lasset att användas i koncernens sågverksbolag - Siljan Timber AB och Blyberg Timber AB. Sågverksbolagen producerar ca 400 000 m3 sågade trävaror vid sina två sågverk. De transporterar stora volymer trävaror till destinationer i Sverige, Europa och Asien.

Dialogen mellan Siljan-koncernen och Triona kring användande av Lasset har pågått under lång tid och genom processen har Siljan-koncernen sett Lasset som ett bra alternativ för transportbokningar. Andra processer, systembyten, etc. har tagit fokus från organisationen men nu är införandet av Lasset ett naturligt nästa steg.

För närvarande pågår ett gemensamt införandeprojekt mellan Siljan och Triona. Samtidigt som integrationen med affärssystemet görs klart arbetas det parallellt med uppsättning, etablering av grunddata samt utbildning så att de första upphandlingarna kan genomföras efter sommaren. Siljan-koncernen kommer till en början att fokusera användandet till vägtransporter, men diskussioner finns redan nu kring att i en framtid också använda samma lösning för både container och järnvägsbokningar.