Nyhetsarkiv

Samarbetsavtal med PiiMega Oy

13 november 2017

Triona har ingått ett samarbete med det finländska produktbolaget PiiMega Oy. Triona kommer att vara PiiMegas partner på den svenska och norska marknaden och sälja, supporta och anpassa i första hand Piimegas affärssystem för sågverk och träförädling som heter Piimega® TimberPro. PiiMega kommer att vara Trionas partner för Trionas tjänst Lasset inom träindustrisegmentet i Finland.

PiiMegas affärssystem för sågverk och träförädling - PiiMega® TimberPro - är ett helt modernt modulbaserat system med funktionalitet som passar både mindre och större sågverk. Funktionellt så är PiiMega® TimberPro nog det mest avancerade affärssystemet på marknaden idag. Man har exempelvis kraftfull funktion för att prognostisera produktionsutfall och lönsamhet samt att optimera produktionen baserat på efterfrågan. 

Piimega® TimberPro erbjuder vi som en sk SaaS lösning (Software as a Service) vilket innebär att man betalar en fast avgift per månad och i den ingår support och vidareutveckling av produkten. Som kund innebär det att man få full koll på sina kostnader för systemet.

PiiMega har redan ett flertal sågverk som kunder i Finland och genom samarbetet ser vi nu en möjlighet att införa Lasset hos dessa kunder. Tillsammans hoppas vi också kunna vinna helt nya kunder inom sågverksbranschen i Norden.

Antti Miettunen, Vice Presidemt Wood Processing hos PiiMega säger: ”Det här är ett väldigt viktigt steg för PiiMega Oy för att etablera oss på den svenska marknaden. Mottagandet hos de svenska kunderna har varit extremt positivt. Detta partnerskap hjälper PiiMega att utöka vårt erbjudande i Finland så att vi kan tillgodose våra kunders behov ännu bättre. Jag har stor tillförsikt till Trionas förmåga och kunnande och genom partnerskapet kommer våra kunder att kunna dra nytta av det bästa från båda företagen.”

Triona har lång erfarenhet av sågverksbranschen och vi har idag många kunder som använder vårt affärssystem KLAR. I och med samarbetet med PiiMega kan vi erbjuda en ny generations affärssystem. Med det kunnandet vi har inom skogsbranschen och systemutveckling kommer vi också att bistå PiiMega med den framtida vidareutvecklingen av systemet, specifikt då för behov som efterfrågas från främst de svenska kunderna.

“Vi ser väldigt positivt på partnersamarbetet med PiiMega och tillsammans kommer vi att stärka våra erbjudanden gentemot träindustrin i Norden. Vi tror på att partnersamarbeten som detta är vägen framåt för att kunna erbjuda våra kunder än mer avancerade lösningar på ett konkurrenskraftigt sätt. I PiiMega har vi en partner som med sin moderna produktportfölj kompletterar Triona på ett mycket bra sätt.” säger Mats Bayard, VD på Triona.