Nyhetsarkiv

Ny version av TNE

14 april 2020

I början av mars släpptes TNE version 3.6. Nytt i denna version är bland annat utökat och förbättrat stöd för hantering av information om anläggningstillgångar (AIM). Detta ger nya och spännande möjligheter för effektiv hantering av digitala tvillingar hos våra kunder som t.ex. Nye Veier.

TNE-produkten har nu inbyggt stöd även för geometrisk matchning och hantering av spatiala attribut vid import och hantering av information om objekt (företeelser) i en infrastrukturanläggning som till exempel vägräcken och vägtrummor. Läge och form för anläggningsobjekten kan nu också beskrivas med så kallade multigeometrier.

Applikationen för hantering av segmentering har fått ett nytt och mer effektivt användargränssnitt samt en förbättrad och förenklad serverintegration. Nya redigeringsfunktioner i produktens gränssnitt (API) öppnar upp nya möjligheter för systemintegrationer och applikationsutveckling.

Drivet av ökad användning av TNE som t.ex. Nytt datalager för mätdata hos Staten vegvesen har vi också gjort prestandaoptimeringar vid import i databaser. Vi har också infört många små mindre förbättringar och tillägg som t.ex. möjlighet att sätta namn på job och utökat stöd för OpenTNF-Rich.

Mer information

Läs mer om t.ex. TNE, OpenTNF och pågående projekt: