Nyhetsarkiv

Sinus till Norges nya regioner

11 maj 2020

De nya norska regionerna har valt Triona som leverantör av produkten SINUS infra, en innovativ programvara, som användas för att fånga väg data, för uppdatering av den norska Nationellla Väg DataBasen (NVDB).

I samband med regionalareformen i Norge och att ett nytt vägreferenssystem införs, valde regionerna att upphandla ett nytt innovativt verktyg för uppdatering av NVDB. Triona vann upphandlingen genom att erbjuda produkten SINUS infra.

SINUS infra kan användas både på kontoret och ute i fält och i båda fallen kan kvalitetssäkrade data levereras direkt till t.ex. norska NVDB eller TNE utan tidskrävande och kostsamma mellanled. Den mobila lösningen är anpassad till surfplattor och mobiltelefoner och hanterar alla typer av Global Navigation Satellite System (GNSS) vilket uppfyller de strikta krav som ställs vid uppdatering av NVDB.

SINUS infra kan användas av väghållare, såsom norska Statens Vegvesen, Nye Veier, kommuner och de nya regionerna, samt entreprenörer som är skyldiga att lämna in uppgifter till NVDB, bland annat relaterat till driftsavtal.

SINUS infra avtalet med regionerna löper i två år, med möjlighet att förlänga ett plus ett år. Tillsammans med de kontrakt Triona redan har med norska Statens Vegvesen, kommuner och entreprenörer kommer Triona att fortsätta att vara den ledande leverantören av produkter för användning mot NVDB i Norge.