Nyhetsarkiv

OpenTNF 1.0 publicerad

27 mars 2017

Triona har nu publicerat version 1.0 av specifikationen för OpenTNF på www.opentnf.org. OpenTNF är en öppen standard för en flexibel och ett effektivt utbyte av data för transportnätverk framtagen i samarbete med Trafikverket, Statens vegvesen och Trimble.

Målet är att OpenTNF skall vara en flexibel, öppen och effektiv lösning för hantering och utbyte av stora mängder data som fungerar i flera länder och på olika plattformar.

OpenTNF bygger på INSPIRE-specifikationen för transportnätverk (inspire.ec.europa.eu) och realiseras enligt OGC GeoPackage (www.geopackage.org). En OpenTNF-fil kan innehålla data om transportnät, linjära referenssystem och nätanknuten information som t.ex. anläggningar, tillstånd, egenskaper, föreskrifter och användning. Det finns även möjlighet att hantera objekttypskataloger, metadata och uppdateringstransaktioner.

OpenTNF kan med fördel användas för integration och ett standardiserat datautbyte mellan olika programvaror och organisationer. I leveranserna av ANDA systemlösning till Trafikverket, Trasé till Bane NOR samt Farledsdata till Kystverket används OpenTNF för att integrera Trimble Novapoint med plattformen Transport Network Engine (TNE) från Triona.

Läs mer