Nyhetsarkiv

Ny CFO

6 oktober 2017

Sofia Hedberg har nu påbörjat sitt arbete som CFO på Triona. 

Sofia är civilekonom och har arbetat på PwC i 10 år. Därefter har hon varit på SSAB i 8 år och där haft roller som redovisnings- och finanschef för Borlänge och Luleå, chef för Business Controlling Operations och projektledare för SSAB Europe i projektet ”Common Finance Platform".

Rekryteringen av Sofia är ett steg i arbetet att utveckla Trionas affärsstödsfunktion, och då specifikt ekonomifunktionen, vilket har sin grund i behov som kommer av Trionas utveckling och den strategi Triona följer.