Nyhetsarkiv

Snart kan tunnlar prata med din bil

29 oktober 2015

I Norge deltar Triona i utvecklingen av s.k. ITS-stationer till Statens vegvesen

De första projekten där väg och fordon kommunicerar med varandra är nu på gång i Norge! Triona, Aventi och VisionTech har tillsamans med Statens Vegvesen format ett konsortium som driver ett forsknings- och utvecklingsprojekt, delfinansierat av Innovasjon Norge. Projektet har utvecklat ITS-stationen.

Projektet är ett initiativ till att öka användningen av intelligenta transportsystem (ITS) i Norge. Kommunikationen mellan fordon och väg, eller fordon och fordon, kallas V2I (vehicle to infrastructure) och V2V (vehicle to vehicle), och samlas under begreppet V2X.

I en första fas testas systemet på en vägsträcka i Trondheim där Statens Vegvesen har satt upp infrastruktur där det är möjligt att testa ITS-stationen på. Vi undersöker hur systemet fungerar. Senare är tanken att det skall installeras i en tunnel i Bodø och därefter förhoppningsvis i flera tunnlar i Norge.

Mer info finns här