Nyhetsarkiv

Nytt ramavtal med Trafikverket

20 februari 2020

Triona stärker ytterligare positionen som en viktig leverantör till Trafikverket inom området anläggningsinformation genom ett nytt ramavtal, benämnt ”Strategisk kompetens för digital anläggningsinformation”.

Trafikverket har genomfört en ny ramavtalsupphandling för kompetens om strukturer, standarder och hantering av digital anläggningsinformation. Triona är en av de tre leverantörer som tilldelats avtal. I Trionas avtal finns också Trimble och BIMPRO med som underleverantörer. Ramavtalet ger Trafikverket möjlighet att avropa konsulter och projekt inom två kompetensområden.

”Informationsstyrning inom anläggningsinformation” – omfattar t.ex. referensbeteckningar, anläggningshierarki och klassifikationsprinciper samt kravställning av den information som behövs för att utveckla och förvalta en anläggning där t.ex. standarder som CoClass och ISO/CEN 19650 (BIM) används.

“Standardisering och modellering av anläggningsinformation” - gäller öppna standarder inom exempelvis SIS, buildingSMART International (bSI), Open Geospatial Consortium (OGC), ISO och CEN. Området omfattar också framtagande av informationsmodeller för anläggning samt teknologier och metoder inom semantisk web, länkade data och ontologier/OWL.

Avtalet är ett viktigt steg i Trionas fortsatta utveckling inom området transportinfrastruktur. Med både specialistkompetens och produkter hjälper vi våra kunder att effektivisera infrastrukturens livscykelhantering baserat på öppna standarder.

Ramavtalet är på två år med option på förlängning i ytterligare två år.