Nyhetsarkiv

Lasset för maskintransporter

2 oktober 2017

Swecon, som är rikstäckande återförsäljare av Volvos anläggningsmaskiner, har valt att använda Lasset för att effektivisera sin transportadministration. 

Transporter av anläggningsmaskiner kräver ofta specialfordon och det är ofta tidskrävande att hitta och boka lämpliga trailers. Genom att använda Lasset så kan Swecon samla alla transportörer som har möjlighet att genomföra dessa transporter och upphandla pris per trailertyp och km för avtal under en längre period och därefter kan man när transportbehoven uppstår på ett enkelt sätt beställa och följa upp sina transporter. Med Lasset blir transportplanerna också direkt synligare för alla i organisationen och för mottagande kunder.

Läs mer