Nyhetsarkiv

Eco-körning för elbussar i linjetrafik

21 februari 2022

Vi har nu släppt en ny Eco-drive modul i produkten FleetControl. Nu kan vi mäta hur lite/mycket föraren gasar, bromsar och svänger med hjälp av vår inbyggda accelerometer och bidra till bättre passagerarkomfort, ett mer ekonomiskt körsätt och ökad säkerhet.

För att köra en Diesel/HVO/Gas-motor så mjukt och bränslesnålt som möjligt finns det ett antal parametrar man kan förhålla sig till. I FleetControl har vi bland annat mätt och visat tomgångstiden och utrullningstiden (rulla framåt utan gas eller broms) i förarens fordonsskärm för att på så sätt kunnat ge relevant och direkt feedback till bussföraren. Lite tomgång och mycket utrullning är något att sträva mot.

Med elbussar blir tomgång inte ett relevant begrepp då elmotorn inte drar någon energi när man står stilla. På motsvarande sätt är inte utrullning något man skall sträva efter i en elbuss. Visserligen regenereras en del energi när man släpper gasen, men det effektivaste sättet att köra elbussen är att endast regenerera energi när man verkligen behöver stanna. Exempelvis inför ett stoppljus eller en hållplats.

Eftersom bussoperatörerna idag har en blandad flotta av bussar med elmotorer och fossilfria motorer (HVO och gas exempelvis) var utmaningen att hitta en lösning som uppmuntrar till ett liknande körsätt med båda motortyperna och som har ett gränssnitt i fordonsskärmen som förarna känner igen sig i, oavsett motortyp. Miljöaspekten är en del av målet, en annan är att man också vill att passagerarkomforten på bussarna skall öka genom att chaufförerna kör ännu mjukare.

Måttliga accelerationer och inbromsningar samt försiktigt kurvtagande leder till ökad komfort, en minskad energiförbrukning och ökad säkerhet. Detta gäller oavsett motortyp. Lösningen blev att mäta accelerationen i längs- och sidled, dvs hur kraftigt man gasar och bromsar samt hur kraftigt man svänger i en kurva.

Den nya Eco-drive lösningen lanserades i början av 2022 och kommer att rullas ut stegvis bland våra kunder. De preliminära resultaten tyder på att chaufförerna kör ännu mjukare än tidigare. Ur Trionas perspektiv är detta helt i linje med våra hållbarhetsmål. Vi skall bidra till minskad miljöbelastning genom att våra produkter hjälper våra kunder i deras arbete med hållbarhet.

Läs mer