Nyhetsarkiv

Ny version av C-Load

25 november 2019

Lasset bytte den 1 oktober namn till C-Load. ”Load” som i last/lass och ”C” som i Collaboration, Community, Communication och Cloud – alltså fortsatt samma tjänst som startade 2012, men nu rustad med ett namn som än bättre beskriver tjänsten. I samband med namnbytet släpptes också två stycken funktionsreleaser med en rad förbättringar och ny funktionalitet – främst en helt omskriven hantering av lastlistan och publicering, men även ny funktionalitet för flera aktörstyper.

Namnbytet av tjänsten har inneburit en komplett genomgång av alla gränssnitt samtidigt som det grafiska utseendet uppdaterades och nya tydligare ikoner för många funktioner lades till. Utöver namnbytet och den grafiska uppdateringen har dessutom bl.a. följande ny funktionalitet lanserats:

 • Stöd för elektroniska avtal
  Då tjänsten C-Load kontinuerligt växer och antalet leverantörer ökar (mer än 50 nya leverantörer har tillkommit bara under de senaste tolv månaderna) inför vi nu stöd för elektronisk signering av avtal.
 • Förbättrad logik för ökad prestanda
  Databasfrågor för lasslistan samt logiken för publicering av beställda laster har skrivits om för att säkerställa prestanda i dessa centrala delar av C-Load.
 • Förbättringar vad gäller estimering av avtalsrutter
  Estimering kan nu göras baserat på utfallet i tidigare period samt stöd för export och import av excelfiler.
 • Beställarspecifik viktning av kvalitetspoäng
  Beställarspecifik viktning av kvalitetspoäng så att man kan skapa incitament synlig för leverantörer som en del av rapporten Kvalitetspoäng.
 • Återkoppling från tidigare avtal vid ranking
  Top-3 leverantörer från föregående avtal syns vid ranking för att underlätta vid arbetet med ranking.
 • Proaktiv startsida för beställare
  På beställares startsida syns status och avvikelser rörande laster och bokningar för att underlätta snabb identifiering och hantering.

Mer information om releaserna finns i release notes för tjänsten C-Load.

I och med dessa releaser av C-Load har vi lagt grunden för en fortsatt expansion av tjänsten.