Nyhetsarkiv

Triona tar över brosystem från Safe Control

3 oktober 2018

I våras förvärvades Safe Control Infra AS av Triona. Nu förvärvar Triona även Safe Control dokumentationssystem AS och dess produkt SINUS bk. SINUS bk är en webbapplikation och kompletterar på ett bra sätt Trionas övriga produktportfölj. Produkten är baserad på regler som har utvecklats i ett nordiskt partnerskap, vi ser därmed goda möjligheter att få nya kunder till produkten i Sverige och Finland.

I Norge är SINUS bk det ledande förvaltningssystemet för broar, kajer etc. och systemet används i huvudsak av kommuner, hamnar, skogs- och energibolag. Triona tar nu över SINUS bk och systemet får därmed sin hemvist i en större och mer robust organisation. SINUS bk hanterar alla byggnadsdetaljer om en anläggning. Anläggningar kan t.ex. vara broar, kajer och stödmurar. Till olika anläggningar kan men lägga bilder, dokument och resultat från enskilda inspektioner så att kunden alltid har en fullständig översikt över sin anläggning, dess status och kostnader.

Safe Control AS kommer nu att renodla sin verksamhet vilket innebär en fokusering på utförandet av inspektioner och kontroller. Safe Control erbjuder även rådgivning och vägledning avseende åtgärder och kan ge kunderna en professionell bedömning av anläggningens kvalitet och säkerhet. Safe Control fortsätter att använda SINUS bk för alla sina jobb i framtiden.

"Genom att Triona köper Safe Control dokumentationssystem AS, med produkter för dokumentation av anläggningar som broar, bryggor, stödmurar, etc. får verksamheten en bra ägare med stor och relevant kompetens. Detta säkerställer den framtida utvecklingen av bolagets produkter och kommer att stärka vår vision att bli en ledande leverantör inom vårt serviceområde. Försäljningen till Triona har stor positiv betydelse för oss och våra kunder.” säger Odd Harald Kile, ägare av Safe Control dokumentationssystem AS.

”För dagens kunder kommer förvärvet enbart att kännas positivt. Brohanteringssystemet SINUS bk kommer i framtiden att ha en mycket större och mer robust förvaltningsorganisation, medan Safe Control AS kan fokusera än mer på sin kärnverksamhet. Triona planerar också att integrera SINUS bk med, till exempel, NVDB (National Road Database) i Norge.” säger Rune Dragsnes, ledare för Triona Norge.

Läs mer