Nyhetsarkiv

Ny version av TRACS Flow

18 juni 2019

En ny version av TRACS Flow lanserades i juni månad. Nästa version planeras komma under hösten 2019.

Med denna version har det tillförts funktionalitet som kommer till nytta för både transportledare, åkare och leverantörer, i alla klientdelar.

 • Den stora nyheten i mobilapplikationen är att hanteringen av orderrader har förbättrats. Funktionalitet rörande en ny statuslist för order, hantering av hyresobjekt och individer på order samt större dynamik att visa fritextfält på orderhuvud/orderrad har tillförts mobilapplikationen.
 • I webbportalen går det numer att lägga kommentarer på orderhuvud och orderrad (kund/leverantör).
 • För kontorsanvändaren finns bl.a. nyheter i form av:
  • visa orderkälla, för att se vart och hur en order skapats,
  • ändringslogg för att mer i detalj se vad som ändrats (order, kund, leverantör),
  • kund- och leverantörskommentarer på orderhuvud/orderrad som skapats i webbportalen,
  • möjlighet att ange fler projekt på ett kundavtal,
  • möjlighet att nyttja Trionas avståndstjänst för adressförslag,
  • förbättrad och utökad funktionalitet kring dynamiska frågor,
 • Ny tjänst som möjliggör automatisk återkallning av ordrar.

TRACS Flow är ett system som stödjer verksamhetsprocesser i transport- och entreprenadbranschen. T.ex. avtals-/orderhantering, planering, operativ ledning och uppföljning. TRACS Flow kan på ett enkelt sätt via konfiguration anpassas till olika företags behov och processer. TRACS Flow har många funktioner exempelvis hantering av kundavtal i olika former, lediglista, kartor, spårning av resurser och ordrar, ärendehantering, hyreshantering, stående order mm.

TRACS Flow kan användas av olika användargrupper. Kontorsanvändaren är t.ex. en transportledare som med TRACS Flow har ett kraftfullt verktyg med mycket funktionalitet som ger överblick och förenklar arbetet. För användare i fält, som exempelvis lastbilsförare eller maskinförare, finns den app-baserade mobillösningen som står i direkt kontakt med systemet och därmed kontoret och andra användare. Via webbportalen har kunder och leverantörer tillgång till systemet och riktad information.

Läs mer om TRACS Flow och några andra produkter som stödjer entreprenörer samt logistik/transportföretag och dess verksamhet;

TRACS Flow

Triona Avståndstjänst