Nyhetsarkiv

Ramavtal med Trafikverket

27 februari 2017

Trafikverket har tecknat ett nytt ramavtal med Triona avseende konsulttjänster för väg- och järnvägsdata samt geografisk information.

Avtalet, som tecknades i inledningen av 2017, gäller bland annat expertkompetens som geodataspecialister, kvalitetsuppföljare, utredare och modellerare för geografisk information. Det är en förnyelse av det avtal Trafikverket har med Triona idag. Triona har under många år levererat expertkompetenser till Trafikverket inom dessa områden, och avtalet innebär att Triona kan fortsätta att tillhandahålla dessa. Avtalet gäller till och med 2019-04-30 med option på förlängning 1+1 år.