Nyhetsarkiv

Mobilapplikation för specialtransporter hos finska Trafikverket

20 december 2017

Triona har levererat en pilotlösning i form av en mobil applikation för specialtransporter till Trafikverket i Finland (FTA). Den riktar sig till entreprenörer involverade i transporter av stora laster och ger förarna möjlighet att fortlöpande dela med sig av läges- och statusrapporter. Den mobila applikationen gör det möjligt för personal på trafikcentralerna att övervaka specialtransporter i realtid.

Med denna nya mobila applikation har FTA som mål att förbättra både trafiksäkerhet och trafikflöde. Fram till nu har förarna ringt in till centralerna med jämna mellanrum för att informera om hur transporten fortlöper. Under pilotfasen fortsätter man att ringa, men parallellt kommer applikationen automatiskt att ge centralerna information om transportens position och i vilket stadie den befinner sig

Applikationen fungerar som ett interaktivt kommunikationsmedel mellan förarna och trafikcentralerna. Positioneringsinformation skickas vidare till det integrerade användargränssnittet som används vid trafikstyrning. Trafikcentralerna mottar information om transporten och andra transportrelaterade data i realtid. Detta gör det möjligt för personal att följa de tunga transporterna på kartan.

 

"Med denna information, kan trafikcentralerna bättre informera andra trafikanter om specialtransporter som potentiellt kan hindra trafiken. Samtidigt förbättras trafikcentralernas kännedom om situationen i vägnätet"Markus Nilsson, informationsspecialist vid Trafikverket i Finland

Applikationen är också tänkt att underlätta rapporteringsplikten för förarna. Vid design av användargränssnittet togs även hänsyn till vägsäkerhetsaspekter, detta för att undvika att distrahera förarna under färd och istället låta dem koncentrera sig på sin huvuduppgift, att på ett säkert sätt framföra fordonen.

Triona Oy startade upp sin verksamhet i Espoo i Finland våren 2017 och en del av Trionakoncernen.