Nyhetsarkiv

Lyckat Triona Days

1 december 2017

I inledningen av veckan genomfördes Triona Days med ca 50 deltagare ifrån olika organisationer i Norge och Sverige. Triona Days blev lyckat! Den slutsatsen kan vi dra efter att ha granskat utvärderingen som deltagarna gjorde.

Under Triona Days samlade vi våra kunder inom logistik- och infrastrukturområdet, som använder produkterna TNE, TRE och/eller TRACS Flow, för erfarenhetsutbyte och diskussion på temat smarta transportsystem i praktiken. Vi ser redan fram emot nästa års Triona Days. Då avser vi bredda eventet och även inkludera bland annat produkterna Lasset och VFS.