Nyhetsarkiv

Triona tar ansvar för Azure drift

30 oktober 2018

I oktober välkomnade vi två nya medarbetare till Trionakoncernen i samband med att Triona övertar verksamheten inom operations från LiveArena. I samband med detta tar Triona ansvaret för LiveArenas Azurebaserade driftverksamhet.

LiveArena och Triona har samarbetat sedan sommaren 2015 avseende utveckling och förvaltning av LiveArenas koncept. I och med detta övertagande tar Triona nu ansvaret även för  drift.

Trionas kunder efterfrågar allt oftare att Triona tar ansvar för applikations- och/eller serverdrift. Det ger en rad fördelar för kunden, exempelvis;

  • Enklare support (kunden kan vända sig till Triona för frågor som rör både produkten/det kundunika systemet och driften av detta).
  • Snabbare hantering av incidenter tack vare att Triona hanterar helheten.
  • Enklare initial driftsättning och uppgraderingar av kundunika lösningar.

I takt med att detta sker har behovet av att utveckla Trionas externt orienterade verksamhet avseende applikations- och serverdrift (operations) ökat. Mot den bakgrunden är denna affär  ett utmärkt sätt att ta ett kliv framåt i utvecklingen av Trionas operations och supportverksamhet. Trionas nya medarbetare har djup kompetens inom Microsoft Azure och övertagandet stärker Trionas förutsättningar att utveckla framtidens molnbaserade IT-lösningar.

Övertagandet ger LiveArena ett ökat fokus på försäljning, marknadsföring och konceptutveckling samtidigt som LiveArena uppnår en ökad flexibilitet avseende hantering av resursbehov.

Relaterade länkar