Nyhetsarkiv

Nytt logistiksystem för BDXs uppdrag hos LKAB

7 november 2016

LKAB har skrivit kontrakt med BDX avseende maskin- och transporttjänster ovan jord i Kiruna. Uppdraget ställer nya krav på verksamhetssystem och rapportering/uppföljning. För att möta dessa krav har BDX valt att fördjupa samarbetet med Triona.

Lösningen som BDX väljer baseras på TRACS Flow och kommer att stödja förare, arbetsledare, chefer och administrativ personal hos BDX samt underentreprenörer både mobilt i fält och på kontoren. På en övergripande nivå skall systemet stödja verksamheter avseende bl.a. inlastning av kol och tillsatsmedelshantering, lastning av malmprodukter på järnvägsvagnar, upplagshantering av pellets, transport av både gråberg och rågods, materialtransporter, malmtrafik och vägunderhåll.

BDX kommer i och med valet av TRACS Flow även få stöd för bl.a. spårning av rörelser via GPS, geofencing samt avvikelse/händelserapportering. Lösningen kommer att vara integrerad med BDXs affärssystem Microsoft Navision och deras vågsystem samt vara en modern plattform för vidareutveckling

Lösningen planeras att tas i produktion per den 1 januari 2017.