Nyhetsarkiv

SDC uppgraderar till TNE 3

29 januari 2018

SDC har tecknat avtal med Triona avseende uppgradering till TNE 3. Uppgraderingen sker stegvis under 2018 och leder till kortare ledtider, sänkta kostnader och ökad kvalitet i arbetet med produktion av de dataset som ligger till grund för bl.a. SDCs tjänst Krönt vägval. 

Den skogliga nationella vägdatabasen (SNVDB) i Sverige hanteras av SDC. Databasen är en s.k. masterdatabas där skogliga data kombineras med data som hämtas från den svenska nationella databasen (NVDB) som hanteras av Trafikverket. SNVDB är realiserad med Trionas produkt TNE vilket bl.a. ger stöd för att hantera dåtida, nutida och framtida vägar. Data används t.ex. vid avståndsberäkningar och i verksamhet som hanterar anläggning, drift och underhåll av det skogliga vägnätet. Avståndsberäkningar görs med Trionas produkt TRE. Flera skogsbolag i Sverige använder vidare Trionas produkt VFS för stöd i hela vägförvaltningsprocessen från planering och skapande av nya vägar till underhåll och upprustning av det befintliga skogliga vägnätet.

Införandet av TNE 3 ger en snabbare och mer automatiserad dataproduktion. Vidare kan SDC minska antalet verktyg som används i dagens arbetsprocess och få en enklare och effektivare drift. I och med att TNE 3 är en nyutvecklad produkt framtidssäkras även SNVDB konceptet.

SDC är en ekonomisk förening med drygt femtio medlemmar. SDC är informationsnavet inom svensk skogsindustri när det gäller produktionsinformation, lagerförflyttningar och inmätning för virkes-, transport- och biobränsleaffärer.

Läs mer