Nyhetsarkiv

Ny version av TRACS Flow

4 juni 2018

En ny version av TRACS Flow lanserades i maj. Nästa version planeras komma i november 2018.

I den nya versionen har kartfunktionaliteten utökats så att man har flera val vid ruttberäkningar (kortaste, snabbaste, bästa)- Vidare ingår en snabbare och mer smidig karthantering och bättre funktionalitet för geofence så att det nu bl.a. går att spåra resurser mot flera geofence samtidigt och följa upp tid inom en specifik geofence.

Utöver detta har förbättringar tillförts TRACS Flow:

  • Vid hanteringen av släp kan man nu sätta önskad släptyp baserat på resursens angivna standardsläptyp. Detta förenklar hanteringen för transportledare som inte längre på förhand behöver veta exakt vilken släptyp som ska anges vid orderläggning och innan resurs har planerats på ordern.
  • På orderrader finns nu möjligheten att stämpla datum, tid och vågsedelnummer vilket ger en större flexibilitet vid flera aktiviteter på samma order.
  • Last-hantering, möjliggör för appanvändare att tala om vad dom för tillfället har på flaket. Bl.a. registreras last och losstid. Detta synliggörs även i resurslistan i kontorsklienten så att t.ex. transportledare ska kunna få en realtidsöverblick över resursers laststatus.
  • Möjlighet till aggregering av orderrader och aggregering av mängder i appens orderdetaljbild. Detta för att få en bättre överblick om många rader har samma artikel, enhet och material-plats.
  • I appen finns numera en länk till webbportalen som möjliggör åtkomst och automatisk inloggning i Flow-webb från menyn i appen.

Det är även gjort prestandaförbättringar som ger positiva följdeffekter genom hela systemet, i synnerhet vid massuppdateringar och hantering av stående order.

TRACS Flow är ett system som stödjer verksamhetsprocesser i transport- och entreprenad branschen. T.ex. avtals-/orderhantering, planering, operativ ledning och uppföljning. TRACS Flow kan på ett enkelt sätt via konfiguration anpassas till olika företags behov och processer. TRACS Flow har många funktioner exempelvis hantering av kundavtal i olika former, lediglista, kartor, spårning av resurser och ordrar, ärendehantering, hyreshantering, stående order mm.

TRACS Flow kan användas av olika användargrupper. Kontorsanvändaren är t.ex. en transportledare som med TRACS Flow har ett kraftfullt verktyg med mycket funktionalitet som ger överblick och förenklar arbetet. För användare i fält, som exempelvis lastbilsförare eller maskinförare, finns den app-baserade mobillösningen som står i direkt kontakt med systemet och därmed kontoret och andra användare. Via webbportalen har kunder och leverantörer tillgång till systemet och riktad information.

Mer information

Läs mer om TRACS Flow och några andra produkter som stödjer entreprenörer samt logistik/transportföretag och dess verksamhet;