Nyhetsarkiv

Ny kund – Jernbanedirektoratet

28 augusti 2017

Triona har tecknat avtal med Jernbanedirektoratet i Norge avseende leverans av konsulttjänster. Avtalet är ett ramavtal som löper över 2 + 1 + 1 år.

Jernbanedirektoratet är en nyetablerad organisation (Bane NOR och Jernbanedirektoratet var tidigare Jernbaneverket), med uppgift att säkerställa en effektiv drift av järnvägssektorn och att definiera och köpa tjänster inom infrastruktur, persontrafik och järnvägar. De kommer till exempel att ha en överblick över kapaciteten på olika tåglinjer, som finns idag och planeras finnas i framtiden. För att kunna göra detta på ett effektivt sätt behöver de ett verktyg som de kallar tågoffert-databasen, så att de enkelt kan göra ändringar i befintliga och planerade tågtjänster och hämta ut rapporter som illustrerar effekterna av olika tänkbara förändringar. Triona kommer att hjälpa kunden att vidareutveckla detta system.

Jernbanedirektoratet är en kund som passar bra med Trionas strategi och vi har den expertkompetens som de efterfrågar. Erfarenheterna från Trasè-projektet i Bane NOR har varit mycket användbart och vi ser möjligheten till ytterligare synergieffekter i framtiden. Vi har redan varit i dialog om andra utmaningar som norska Jernbanedirektoratet har, så vi tror och hoppas på ett långsiktigt och fruktbart samarbete.