Nyhetsarkiv

Samarbete för ökad transporteffektivitet

4 juni 2019

Triona har blivit partner i CLOSER, en samverkansplattform som knyter an akademi, näringsliv och myndigheter till projekt för att utveckla effektiva transporter utifrån både resurs-, energi-, miljö- och ekonomiskt perspektiv.

Att bli partner i CLOSER var ett naturligt steg i Trionas satsning på att etablera ny verksamhet i Göteborg. Vi kan tillföra och vinna ny värdefull kunskap genom samarbeten med lokala aktörer från näringsliv och industri. Genom samarbetet med CLOSER hoppas vi på att bidra med vår kunskap och produkter till utvecklingen av ett hållbart godstransportsystem.

CLOSER driver projekt och samverkan i flera olika temaområden, bland annat Digitaliserad & Uppkopplad Logistik och Horisontella Samarbeten, som står i nära relation till flera av Trionas befintliga lösningar för transport- och logistiksektorn. En av dessa är Lasset som bland annat syftar till att öka transporteffektivitet och minska klimatpåverkan genom att öppna och dela relevant data mellan aktörer.