Nyhetsarkiv

Nya versioner av TRACS Flow

15 mars 2022

Under hösten 2021 lanserades två nya versioner av TRACS Flow. De nästkommande versionerna planeras komma i maj och november 2022.

I de nya versionerna har vi tillfört funktionalitet som kommer till nytta för flera olika intressenter som exempelvis transportledare, åkare och leverantörer, i såväl mobillösningen, kontors- och webbklienten.

Bland nyheterna finns exempelvis:

  • En ny tilläggsmodul (Anläggningsregister) som stödjer återkommande besök och arbete på fasta anläggningar som till exempel brunnar. Integreringen av ett anläggningsregister till orderplanering och utförande ut i den mobila klienten ger exempelvis verksamheter runt slamhantering möjlighet att planera och utföra sina besök.
  • En ny tilläggsmodul (Rutt) som ger väsentligt bättre stöd för logistikverksamheter, bland annat planering och packning av fordon som gör flera stopp under en rutt. I senare releaser planerar vi att fullt ut integrera befintlig funktionalitet inom kolli, vägvals- och stoppoptimering, aviseringar med tillägget Rutt som ska resultera i ett avancerat stöd för distributions- och transportlogistik med bland annat ”last mile”-avisering.
  • Möjlighet för en leverantör att själv lägga till nya förare, uppdatera fakta om existerande förare samt lägga till/ta bort utrustning på egna resurser.

Vidare har ett antal funktioner förbättrats, bland annat mer dynamisk hantering och färgsättning av resursstatus, tydligare notifieringsmeddelanden i appen samt möjlighet att se ”Nästa order” i resurslistan.