Nyhetsarkiv

FleetControl till Keolis

6 september 2021

Triona har tecknat ett ramavtal med Keolis Sverige AB om att leverera FleetControl som en del av Keolis nya Kommunikationsplattform ombord på fordon. De första implementeringarna gäller för Keolis förlängning av trafikavtal E22 med SL och nya trafikavtal Västtrafik.

FleetControl är en produkt som används för att samla in, publicera och dela data från kollektivtrafikens fordon. Systemets huvudkomponenter är en Multi-service IoT Edge Gateway och en Android förarskärm båda med mjukvara från Triona. Kommunikation ombord på fordon och mot backoffice sker via MQTT enligt den framväxande ITxPT standarden.

”För att möta de SL specifika informationsförsörjningskrav som ställs på Keolis från juni 2022 i vårt Cityavtal E22, behöver Keolis göra en systemsatsning på kommunikationsplattform ombord samt förargränssnitt. Med FleetControl får Keolis en modern fordonslösning som fungerar väl samman med övriga system för trafik-IT.” Säger Sven Anderzén, Chef Driftstödssystem på Keolis.

Läs mer