Nyhetsarkiv

Tre skogsbolag väljer VFS

20 augusti 2019

Efter omstruktureringen av Bergvik Skog väljer Stora Enso, BillerudKorsnäs och Kopparfors Skogar Trionas produkt VägFörvaltningsSystemet (VFS) som verksamhetsstöd för vägförvaltning.

Detta innebär att Triona stärker sin position som produktleverantör och rådgivare inom verksamhetsområdet transportinfrastruktur och branchen skogsindustri. Triona VFS är ett webbaserat system för enskild vägförvaltning, med funktionalitet för att bygga, rusta och underhålla vägnät. VFS stöttar också ajourhållning av den nationella vägdatabasen i Sverige och innehåller stöd för förvaltning av materialtäkter.