Nyhetsarkiv

Holmen trävaror inför C-Load på fler anläggningar

30 augusti 2021

Holmen Trävaror har använt C-Load på deras anläggning i Linghem sedan flera år. Nu har deras sågverk i Braviken och Iggesund också beslutat att börja använda C-Load.

Holmen Trävaror producerar sågade och förädlade trävaror till snickeri-, byggindustri och bygghandel. De erbjuder kundanpassade lösningar och byggsystem för framtidens klimatsmarta byggande i trä. Efter förvärvet av Martinsons kan Holmen även erbjuda kundanpassade lösningar för ett klimatsmart och storskaligt träbyggande. Deras sågverk finns i Linghem, Braviken, Iggesund, Kroksjön och Bygdsiljum.

Holmen har använt C-Load i Linghem sedan 2016 med goda erfarenheter. Nu inför man C-Load på deras sågverk i Braviken och Iggesund. Deras norra anläggningar (f.d Martinssons) planerar att införa C-Load i ett senare skede.

Holmen vill genom att införa C-Load effektivisera arbetet kring transporter både för upphandling och även för beställning/avrop, uppföljning och fraktfakturakontroll och på sikt även självfakturering/avräkning mot transportör. Användandet av C-Load ger också Holmen förutsättningar att etablera ett enhetligt arbetssätt inom Holmen Trävaror. C-Load erbjuder en unik möjlighet att effektivt kombinera pris, kvalitet och hållbarhet i valet och rangordningen av avtalsleverantörer – därigenom kan man säkerställa att man på varje enskild rutt, prioriterar rätt avtalsleverantörer utifrån en samlad bedömning av både anbudet i sig och även transportörens tidigare levererade kvalitet och hållbarhetsprofil.

C-Load kommer integreras med Holmens affärssystem och systemet SiPal, som de använder för paketlogistik, vilket ger förutsättningar för en hög automatiseringsgrad i hela transportprocessen - från beställning hela vägen till mottagande och kontroll av faktura efter utförd transport.

Ett införandeprojekt pågår där Triona och Holmen arbetar tillsammans och systemet planeras vara i full drift på de nya anläggningarna i november.

Holmen använder sig av såväl väg-, järnväg-, och sjötransporter och alla transportsätten stöds av C-Load. För sågverken i Braviken och Iggesund avser man att till en början använda C-Load för sina utlandstransporter på väg.

Läs mer