Nyhetsarkiv

Ny version av TRACS Flow

17 december 2018

En ny version av TRACS Flow lanserades i november månad. Nästa version planeras komma i maj 2019.

I den nya versionen har vi tillfört funktionalitet som kommer till nytta för både transportledare, åkare och leverantörer i  kontorsklienten, mobilapplikationen och webbportalen.

  • En nyhet i webbportalen är att leverantörer nu kan registrera order och bland annat skicka ut dessa till sina egna fordon.
  • I mobilapplikationen kan bland annat dokument som är kopplade till ordrar presenteras och en ordersammanfattning visas i samband med signering och man kan få notifiering för publicerade nyheter på webbportalen.
  • I kontorsklienten finns bland annat nyheter i form av att avtalsinformation sparas på ordrar så att detta går att se i efterhand, önskad utrustning kan anges på order, Kund och Projekt går att skapa direkt i samband med att en ny order skapas, användarhandledning samt Release Notes är åtkomligt direkt via kontorsklienten samt att Fältstöd nu även går att använda på fria fält.

TRACS Flow är ett system som stödjer verksamhetsprocesser i transport- och entreprenad branschen. Exempelvis avtals-/orderhantering, planering, operativ ledning och uppföljning. TRACS Flow kan på ett enkelt sätt via konfiguration anpassas till olika företags behov och processer. TRACS Flow har många funktioner exempelvis hantering av kundavtal i olika former, lediglista, kartor, spårning av resurser och ordrar, ärendehantering, hyreshantering, stående order mm.

TRACS Flow kan användas av olika användargrupper. Kontorsanvändaren är till exempel en transportledare som med TRACS Flow har ett kraftfullt verktyg med mycket funktionalitet som ger överblick och förenklar arbetet. För användare i fält, som exempelvis lastbilsförare eller maskinförare, finns den app-baserade mobillösningen som står i direkt kontakt med systemet och därmed kontoret och andra användare. Via webbportalen har kunder och leverantörer tillgång till systemet och riktad information.

Läs mer om TRACS Flow och några andra produkter som stödjer entreprenörer samt logistik/transportföretag och dess verksamhet;

TRACS Flow

Triona Avståndstjänst