Nyhetsarkiv

Energivärde som underlag för hållbarhetsredovisning

13 oktober 2023

Biometrias tjänst Krönt vägval används av deras kunder för att beräkna det transportprisgrundande avståndet för timmertransporter från avlägg i skogen till industrin. Det framräknade avståndet är anpassat för skogsbranschens transporter och tar hänsyn till vägnätets olika egenskaper. 

Nu kommer Biometria erbjuda funktionalitet för att utöver avståndet även kunna presentera det energivärde som transporten genererar, vilket kunderna kommer kunna använda som underlag för sina hållbarhetsredovisningar. 

Triona har utvecklat och förvaltar tjänsten Krönt vägval åt Biometria, vilken dels bygger på algoritmer framtagna av Skogforsk samt dels på Trionas produkter TNE och TRE. Det krönta vägvalet tillhandhåller både ett avstånd och en rutt (sträcka). Krönt vägval använder data från NVDB kompletterat med ytterligare uppgifter som Biometria knyter till vägnätet, exempelvis hur timmertransporter ska köra i och nära tätorter. 

Varje dygn beräknas över 50.000 Krönta vägval, vilka kan erhållas antingen via ett API eller via en Webb-karta. 

Karta Krönt vägval-small.jpg

Bilden visar i Webb-kartan ett Krönt vägval från ett avlägg i skogen till en industri i Mora. Avståndet är 50,7 km och sträckan har räknats fram för ett standardfordon (64 ton).

Kunderna av Krönt vägval har nu uttryckt ett starkt önskemål om att – utöver avståndet och rutten för en timmertransport – även få fram underlag för sina hållbarhetsredovisningar. Biometria har därför beslutat att komplettera Krönt vägval med en beräknad energiåtgång för transporten. Algoritmen som beräknar och tilldelar varje länk och varje nod i vägnätet ett energivärde, har tagits fram av Skogforsk.  

Triona kommer under hösten att vidareutveckla tjänsten Krönt vägval med funktionen Energivärde på rutt, vilken kommer att presentera energivärdet för ett Krönt vägval. Energivärdet kan sedan omvandlas till en CO2 ekvivalent. 

Målet är att kunderna ska få tillgång till funktionaliteten under 2024, så att detta kan användas i deras hållbarhetsarbete.