Nyhetsarkiv

Ny version av TRACS Flow

8 mars 2021

En ny version av TRACS Flow lanserades som planerat i slutet av februari. De nästkommande versionerna planeras komma i maj och november 2021.

Den nya versionen (2.14) omfattar ett antal förbättringar och rättningar i kontorsklienten, där de största nyheterna avser funktioner som;

  • Stödjer Import av order från filer med egenskaper som specificeras i en importmall. Det möjliggör import från filer av olika typer och med olika innehåll.
  • Gör det möjligt att skicka en order till flera resurser samtidigt med hjälp av broadcastgrupper.
  • Gör det möjligt att sända SMS från kontorsklient.

Vidare har BEAst Supply NeC integrationen utökats för orderkvittosvarså att berörda order uppdateras med ev. kundkommentar och får ny orderstatus beroende på kvittosvarets status.

I slutet av 2020 släpptes även version 2.13. Den största nyheten i den versionen var den nya modulen ”Kolli” som gör att kolli kan registreras på order, integreras till externa system samt ger utbyggda möjligheter kring scanning av fraktetikett och kolli-etikett i appen. Den nya modulen ger ett klart förbättrat stöd att använda TRACS Flow i distributions- och logistikverksamhet.

Läs mer om bl.a. TRACS Flow och några andra produkter som stödjer entreprenörer samt logistik/transportföretag och dess verksamhet;

TRACS Flow

Triona Avståndstjänst

www.beast.se