Nyhetsarkiv

Ny version av Lasset

8 april 2019

Trionas tjänst för upphandling och lastbokning i molnet, Lasset, uppgraderades i februari/mars till en ny version. Till de viktigaste nyheterna hör ökade möjligheter att styra och följa upp leveranstidpunkter, rapport för uppföljning av aggregerade transportavstånd (bas för miljörapportering), stöd för leverantörer att skapa hållbara flöden, mm.

Hos våra beställare blir behovet av Track & Trace samt möjligheten att ge precisa aviseringar till beställarnas kunder/godsmottagare allt viktigare. Lassets approach till denna utmaning är sedan länge att möjliggöra för beställarnas kunder att vara aktörer i Lasset. Detta ger kunderna möjlighet att få en överblick över ankommande leveranser, men även möjligheten att sätta upp konfigurerbara aviseringar per e-post. För att ytterligare öka värdet av detta utökas i denna version möjligheten att kräva planerat lossningsdatum/-tider på laster samt också möjligheten för leverantörer att återrapportera och uppdatera dessa planerade tider genom hela processen.

Hållbarhet är ett viktigt fokus både för aktörerna i Lasset och Triona. I denna release adderar vi en rapport för beställare där man har möjlighet att följa upp aggregerade transportavstånd under en tidsperiod, både totaler och per avtalsrutt. Denna typ av data utgör en bas för all miljörapportering och kommer i senare releaser att kompletteras också med emissionsvärden för de flöden som bokas via Lasset.

En annan viktig aspekt på hållbarhet är att ge förutsättningar för leverantörer att skapa hållbara flöden. För att underlätta detta ger vi möjligheter för leverantörer att utifrån upphandlade flöden kunna se matchande ”motflöden” med geografisk närhet till de orter som upphandlingen avser, både bland andra öppna upphandlingar och befintliga avtal i Lasset. Baserat på samma teknik avser vi i kommande releaser också att ge leverantörer möjlighet att geografiskt matcha sina övriga flöden (som inte upphandlas och bokas via Lasset) med pågående upphandlingar i Lasset.

En bedömning av leverantörers hållbarhetsprofil kan vidare användas som indata i kvalitetsbedömningen som då tillsammans med pris och andra kvalitetsfaktorer kan användas för att som beställare använda hållbarhet som en parameter i valet av transportör.

Vi ser Lasset som en viktig möjliggörare för att beställare och leverantörer gemensamt ska kunna sträva mot mer hållbara transporter.

Utöver denna funktionalitet utökas också tjänsten bland annat med hantering av specifika krav på avtalsrutter, utökad funktionalitet på startsidan, styrning av period för beräkning av kvalitetspoäng vid ranking, möjlighet till utskrift av container-specifikation för terminaler, utökning av integrationskontrakt, förbättringar i mobilapplikationen (Lasset mobile), etc.

Lasset är en molnbaserad tjänst som sammankopplar beställare, leverantörer och andra aktörer i försörjningskedjan samt stödjer bland annat processer för upphandling och avtalsbaserade transportavrop för väg-, järnvägs-, container- och maskintransporter. Tjänsten bygger på avtalsrelationer mellan parter och informationsdelning mellan involverade parter. Lasset uppdateras cirka fyra gånger per år med ny funktionalitet – nästa uppdatering planeras i maj 2019.