Nyhetsarkiv

Lyckat Triona Days

20 september 2019

Triona Days har återigen genomförts med deltagare ifrån många organisationer inom infrastruktur, transport- och logistikområdet från Norge och Sverige. Triona Days blev återigen väldigt givande och lyckat! Den slutsatsen kan vi dra efter att ha sett den feedback vi fick från deltagarna.

Triona Days genomfördes tillsammans med några av våra kunder inom infrastruktur, logistik- och transportområdet, som använder produkterna TNE, C-Load och TRACS Flow. Temat var digitalisering och hållbarhet. Tillsammans lyssnade vi på spännande och tänkvärda föreläsningar och genomförde användarmöten för våra produkter. Deltagarna träffade kollegor i branschen, delade erfarenheter och diskuterade produkternas nuvarande och kommande funktionalitet på ett konkret sätt. Deltagarna fick också lära sig mer om några aktuella teman som förhoppningsvis kan bidra till intressanta reflektioner att ta med till den egna verksamheten och framtida utveckling

trionadays2019-wordcloud.png

Ord som intressant, givande, lärorikt, samarbete/-verkan och trevligt var några av de ord som lyftes fram av deltagarnas summering ifjol och så även i år. Några nya framträdande ord för i år var hållbarhet, inspirerande och utvecklande. Vi ser redan fram emot nästa års Triona Days.