Nyhetsarkiv

Klimatredovisning enligt GHG-protokollet

27 september 2019

För att öka vår praktiska kompetens om klimatredovisning och GHG-protokollet har Triona tagit fram en klimatredovisning enligt GHG-protokollet. Våra nyvunna insikter kommer vi bl.a. att använda i vårt arbete med våra produkter och lösningar och genom digitalisering vill vi hjälpa våra kunder att utveckla sitt hållbarhetsarbete. På köpet får vi kontroll över våra egna utsläpp.

Fler och fler företag väljer att redovisa sin klimatpåverkan enligt den internationellt etablerade GHG-standarden. Av företagen på den amerikanska Fortune 500-listan är det över 90 % och av företagen på Stockholmsbörsens stora lista tre av fyra, och från och med i år även Triona. Protokollet baseras på ett antal principer; Relevans, fullständighet, jämförbarhet, transparens och noggrannhet. Detta gör protokollet mycket lämpat som utgångspunkt för ett förbättringsarbete, där vi kan arbeta på att minska vår klimatpåverkan inom de områden som identifierats som viktigast och parallellt öka tillförlitligheten på mätningar och uppskattningar där sådana behov finns.

Bakgrunden till att Triona har valt att klimatredovisa enligt GHG-protokollet är att vi upplever det som vårt ansvar att ha kontroll på de utsläpp vi själva orsakar direkt och indirekt. Som IT-leverantör har vi en viktig roll i att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp, där de lösningar vi levererar kan utgöra centrala verktyg. Arbetet med att ta fram vår egen klimatredovisning har bidragit med värdefull kunskap som vi tar med oss in i arbetet med produkter och lösningar till våra kunder.