Nyhetsarkiv

Triona optimerar transportflödet i skogen

15 februari 2016

SCA, Sveaskog och Södra har valt Triona att utveckla och drifta en gemensam tjänst för transportoptimering.

Inom skogsindustrin sker det stora transportflöden och det finns stor potential att både sänka kostnaderna och minska miljöbelastningen om dessa flöden kontinuerligt kan optimeras.

SCA, Sveaskog och Södra har därför gemensamt gått ut med en upphandling för utveckling och drift av en tjänst för transportoptimering. Tjänsten baseras på programmet WoodFlow Analyzer, utvecklat av Creative Optimization AB.

Triona valdes tack vare vårt innovativa och kostnadseffektiva lösningsförslag samt att vi bedömdes ha de bästa förutsättningarna för att kunna vidareutveckla av tjänsten.