Nyhetsarkiv

Fleetech medlem i ITxPT

10 juni 2019

Sedan november 2018 är Fleetech en av organisationen ITxPT´s medlemmar (Information Technology for Public Transport). ITxPT´s mål är att eliminera barriärerna mellan olika IT-system i kollektivtrafiken genom att tillhandahålla ett antal öppna standarder för dess IT-arkitektur

På de flesta bussar finns det ett flertal leverantörer av olika IT-system. Det klassiska har varit att varje delleverantör använder sin egen proprietära lösning. Detta har resulterat i ett flertal systemlösningar där bristen på gemensamma standarder har gjort det omständligt att integrera de olika systemen ombord med varandra, både med avseende på hård- och mjukvara. Inom ITxPT har man därför definierat upp ett antal olika områden som skall finnas med i ett fordon och tagit fram specifikationer för hur dessa skall utformas.

Fleetechs nya version av FleetControl är framtagen för att vara ITxPT kompatibel. Ett exempel på användning är ett stort projekt i Stockholm där ombordplattformen baseras på FleetControl och kommunikationen med andra partners system sker via ITxPT standard.

Arbete pågår nu för att bli certifierade hos ITxPT både med avseende på hård- och mjukvara.