Nyhetsarkiv

Samarbetspartner med Drive Sweden

1 april 2019

Drive Sweden är ett strategiskt innovationsprogram som startats på initiativ av regeringen. Programmet finansieras av Energimyndigheten, Formas och VINNOVA. Lindholmen Science Park står som värd för programmet och nu har Triona antagits som en samarbetspartner

För Triona förväntas samarbetet med Drive Sweden utvecklas i linje med de drivkrafter vi såg vid etableringen av en verksamhet i Göteborg; vi kan tillföra och vinna ny värdefull kunskap genom samarbeten med t.ex. fordonsindustrin. Det hoppas vi kan bidra till utvecklingen av Trionas befintliga produkter och ge uppslag för nya, primärt relaterade till telematik och ITS/C-ITS.

Bakgrunden till Drive Sweden sattes för några år sedan då den svenska regeringen initierade ett nytt arbetssätt för att adressera områden med stor potential för hållbara samhällslösningar, och som samtidigt kräver tätt samarbete mellan aktörer som kanske annars inte har så mycket gemensamt. Båda dess kriterier passar perfekt på utmaningarna och möjligheterna med framtidens mobilitet för människor och gods, och 2015 så tilldelades Drive Sweden ett kontrakt för att driva denna utveckling som ett av sjutton Strategiska Innovationsprogram (SIP). Drive Sweden befinner sig nu i tredje verksamhetsåret, av vad som förväntas att bli ett tolvårigt projekt, och har en väsentlig statlig delfinansiering som stöd till olika projekt.