Nyhetsarkiv

Nyemission - mot nya aktieägare

8 april 2022

Triona firade nyligen 30-årsjubileum och har under de senaste tio åren utvecklats till att idag vara ett företag med:

  • Kunder i stora delar av Europa som på ett balanserat sätt omfattar både offentliga och privat ägda organisationer.
  • Ett brett erbjudande som numera även omfattar Nordens starkaste produktportfölj - en palett av branschinriktade produkter med anknytning till logistik och infrastruktur.
  • Medarbetare i hela Norden.

Efter vårt senaste förvärv av produktverksamheten C7 (läs mer här) som gjordes i inledningen av 2022 har Trionakoncernen 190 medarbetare och en nettoomsättning på ca 240 MSEK.

Triona har nu påbörjat förberedelserna för en framtida börsnotering. Som ett steg i detta genomförs nu en spridningsemission med syftet att öka antalet aktieägare. Börsnoteringen görs primärt i syfte att göra den enklare att köpa och sälja Trionas aktie till ett rättvisande pris som är satt av en marknad. Ett marknadspris uppstår inte om handeln med en aktie är allt för låg. Vår bedömning är dock att en ägarspridning, som nyemissionen leder till, kommer att skapa förutsättningar för en tillräckligt stor handel.

Ägarna i Triona AB har på en bolagsstämma den 6:e april 2022 beslutat att genomföra en nyemission. Teckningen riktar sig endast till nya aktieägare och teckningsperioden sträcker sig till och med 18:e maj 2022.

Vi välkomnar därför dig som vill bli NY AKTIEÄGARE i TRIONA att teckna dig för en post i den kommande emissionen.

Emissionen omfattar maximalt 250 poster och endast en post per person. Posten omfattar 200 aktier á 35 kr/aktie, totalt 7 000 kr. Styrelsen kommer att besluta hur de aktieposter som tecknats ska fördelas. Se mer information på vår sida för spridningsemission.

Läs mer