Nyhetsarkiv

Triona moderniserar Metsähallitus skogsinformationssystem tillsammans med Arbonaut

27 juni 2023

Triona och Arbonaut har valts för att utveckla det nya skogsinformationssystemet för Metsähallitus Metsätalous Oy. Uppdaterad, heltäckande och högkvalitativ skogsresursinformation är centralt för Metsähallitus verksamhet och beslutsfattande.

Noggrann skogsplanering är kärnan i ett ansvarsfullt skogsbruk. För att stödja skogsresursdatahantering och skogsplaneringsfunktioner behövs en lämplig, pålitlig, användbar och effektiv applikation för både kontors- och offlineanvändning i fält. Den nya lösningen kommer att ersätta det befintliga systemet i slutet av år 2025.

Metsähallitus nuvarande skogsinformationssystem (Silvia) har varit i produktion sedan 2015. Det är det viktigaste verktyget för att förvalta skogsresurserna och naturinformationen i Metsähallitus mångbruksskogar, samt för planeringen av timmeravverkning, skogsskötsel, naturvård och dränering.

Huvudmålet med det nya skogsinformationssystemet är modern och kostnadseffektiv förvaltning av skogsresurser och naturdata, samt ett tillförlitligt och smidigt funktionellt stöd för åtgärdsplaneringsprocessen. Det framtida skogsinformationssystemet ska framför allt vara lättanvänt, stabilt och väl fungerande. Implementeringen kommer att ske i små moduler och delapplikationer så att systemet blir enkelt att förvalta och uppdatera. Vidare måste systemet vara skalbart, säkert och effektivt.

"Vi förväntar oss att det nya systemet stödjer beslutsfattandet på ett sådant sätt att åtgärdsalternativen och målen är tydligt synliga för planeraren. Att informationen om utförandet av uppgifter kommer direkt till systemet förbättrar direkt uppföljnings- och planeringskvaliteten. Kunskapsbaserad skötsel är självklart idag", säger Hannu Lehtonen, chef för skogsvård och planering från Forststyrelsen.

Fältarbete kommer även i framtiden att vara en stor del av planeringen. Lösningens förmåga att fungera utan nätverksanslutning är ett obligatoriskt krav eftersom bristfällig nätverksanslutning inte får hindra planeringen i fält. Data måste synkroniseras med backend-systemet när en nätverksanslutning är tillgänglig. Särskild vikt läggs vid användbarhet i dessa utmanande förhållanden.

Lösningen utvecklas enligt Metsähallitus nya agila utvecklingsmetodik (MH Ketterä Pelikirja) och den är teknologiskt baserad på moderna open source- och Microsoft Azure molnlösningar.

Vi är naturligtvis mycket glada över att få förtroendet att tillsammans med Arbonaut utveckla Metsähallitus Metsätalous Oy:s nya skogsinformationssystem. Skogsindustri är ett av våra viktigaste affärsområden, både i Finland och i Triona-koncernen som helhet. Samarbetet med Metsähallitus passar utmärkt och bidrar gynnsamt till ett informationsutbyte mellan offentliga aktörer inom skogsindustrin i Norden. Vi ser fram emot att tillsammans med Metsähallitus och Arbonaut driva projektet till ett lyckat slutresultat.

Läs mer