Nyhetsarkiv

Ny version av TNE

23 november 2023

Nu har vi på Triona levereratden senaste versionen av Transport Network Engine (TNE), version 3.12. I denna version har TNE Editor utvecklats och förbättrats med flera funktioner som gör det möjligt att arbeta effektivare med redigering av nät och företeelser.

Här är några av de nya funktionerna som TNE 3.12 erbjuder:

  • Förbättrad nätredigering: Det är nu möjligt att rätta nät genom att skapa och ta bort noder samt koppla loss och ihop länkar
  • Sökfunktion: Nu kan användare enkelt söka och navigera till objekt, koordinater eller adresser direkt i TNE Editor.
  • Hämta Z-värden: Nu finns möjligheten att hämta och infoga Z-värden från Lantmäteriets tjänst Markhöjd Direkt, vilket förenklar hanteringen av höjddata.
  • Utökade valideringar: För att säkerställa hög datakvalitet har fler valideringsfunktioner lagts till.
  • Projektarkivering: Nu kan användare enkelt arkivera projekt, vilket förenklar organisering och hantering av projekt över tid.

Förutom de nämnda funktionerna har flera andra förbättringar införts för att göra det enklare att göra rätt och höja effektiviteten vid arbete med TNE Editor.

Som vi tidigare har informerat om pågår ett arbete på Trafikverket med att byta ut den tekniska plattformen för NVDB. Trafikverket har valt TNE som plattform i den nya tekniska lösningen för NVDB med TNE Editor som ajourhållningsverktyg. Produktionssättningen av den nya tekniska lösningen på Trafikverket är planerad till vecka 9 2024.

Kundcase:

Trionas partner mot Sveriges kommuner, Sokigo, har också nyligen publicerat två kundcase där TNE Editor är en central del, läs gärna mer om dessa på:

Ett komplett gångvägnät säkerställer beslut på likvärdiga grunder i Uddevalla kommun: https://sokigo.com/nyheter/ett-komplett-gangvagnat-sakerstaller-korrekta-beslut-i-uddevalla-kommun/

Effektiviserad ajourhållning via automatisk incheckning i Västerås stad: https://sokigo.com/nyheter/effektiviserad-ajourhallning-via-automatisk-incheckning-i-vasteras-stad/


Om TNE:

Transport Network Engine (TNE) är en kraftfull och konfigurerbar plattform som erbjuder lösningar för att hantera väg- och järnvägsdata. TNE Editor, en del av TNE-plattformen, möjliggör redigering av nät och nätrelaterade data på ett enkelt sätt och har blivit ett viktigt verktyg för kommuner och organisationer som behöver ett verktyg för att hantera och uppdatera dessa data.

Läs mer