Nyhetsarkiv

TRACS Flow i drift hos Centralen och Foria

23 mars 2022

Våren 2019 skrevs ett ramavtal med Allmänna Transport och Logistik Alliansen i Skandinavien AB (ATLAS-gruppen) gällande Trionas produkt TRACS Flow, en användarvänlig och modern plattform som möjliggör en digitalisering av flödet från avtals-/orderhantering till planering, operativt utförande och uppföljning. Nu har de tredje och fjärde införandeprojekten i ATLAS-gruppen framgångsrikt avslutats för Centralen och Foria.

Driftsättningen hos Centralen skedde i oktober 2021 och hos Foria i februari 2022.

”I och med bytet till TRACS Flow har vi fått ett modernt system med många bra funktioner som hjälpt oss att effektivisera våra processer.” säger Niklas Blom, VD på Centralen.

Detta har också bidragit till att ge Centralen bättre överblick och kontroll i systemet vilket gör att de kan ge bättre service till sina kunder och åkerier.

I samband med dessa driftsättningar lanserades även två nya tilläggsmoduler till TRACS Flow;

  • Anläggningsregister - en modul som stödjer återkommande besök och arbete på fasta anläggningar som till exempel brunnar. Denna funktionalitet möjliggör att Centralen även kan hantera sin slamverksamhet i TRACS Flow.
  • Rutt - en modul som ger ett utökat logistikstöd vilken Foria är första kund att börja använda. Ruttmodulen ger möjligheter till att packa bilar och styra olika leveranser till flera platser under samma körning. I sin förlängning kommer kombinationen av den befintliga modulen Kolli och Ruttmodulen ge ett än bättre verktyg för distributionsverksamhet.

Som övriga kunder i ATLAS-grupperingen har Centralen och Foria bidragit till vidareutvecklingen av TRACS Flow genom nya synsätt och perspektiv. Genom införandet har både Centralen och Foria fått ett modernare system som kan utvecklas för att skapa effektivisering och fortsatt digitalisering under den närmaste framtiden.

”Efter en kort tids användning börjar vi vänja oss vid det nya verksamhetssystemet som vi upplever som användarvänligt. Vi är nöjda och ser att det finns potential att TRACS Flow utvecklas till ett säkert, hållbart och långsiktigt trafikledningssystem för Foria.” säger Anna Gustavsson, Chef Affärssupport på Foria.