Nyhetsarkiv

Triona i samarbete med RoadCloud - deltar i innovationsprojekt

1 november 2018

Trafikverket utvärderar i ett flerårigt pilotprojekt mer tillförlitliga och moderna system för mätning, leverans och analys av friktionsdata. Ökad digitalisering och utnyttjande av modern teknik från ett stort antal källor (fordon) ökar tillförlitligheten samt möjliggör kontinuerlig mätning över hela vägnätet.

Dagens mätmetoder ger begränsad information både geografiskt och tidsmässigt. RoadCloud är en av tre utvalda leverantörer som deltar i utvärderingen.

RoadCloud tillhandahåller en molnbaserad lösning kombinerat med precisa fordonsinstallerade mätinstrument som ger detaljerad väginformation i realtid, vilket förväntas leda till stora kostnadsbesparingar för vägunderhåll, minskad miljöpåverkan i form av mindre saltåtgång samt ökad tillgänglighet till vägnätet.

Triona ser stora möjligheter med denna teknologi och har därför inlett ett samarbete med RoadCloud. I projektet gentemot Trafikverket bidrar Triona med verksamhetskunnande, utbildningsinsatser och i kontakter med fordonsägare och entreprenörer som är ansvariga för vägunderhåll.

Läs mer