Nyhetsarkiv

SDCs nya ”Krönt vägval karta”

12 oktober 2017

Triona har fått i uppdrag att utveckla en ny version av webbapplikationen ”Krönt vägval karta”. I applikationen kan man göra manuella avståndsberäkningar och se vägvalet på karta. Möjlighet finns också att titta på vägarnas egenskaper som t.ex. hastighetsbegränsning och bärighetsklass. I Krönt vägval karta kan man också rapportera felaktigheter i avståndsberäkning eller att väginformationen är felaktig.

”Triona har erfarenheter från utveckling av liknande lösningar och djup kunskap inom GIS. De levererar också sedan länge de plattformar som SDC använder för de faktiska avstånds- och ruttberäkningarna samt produktionen av de data som används. Det gör att Triona får ett större helhetsansvar vilket förenklar vår leverantörshantering”Annika, SDC

Sedan tidigare har Triona uppdraget att tillhandahålla den skogliga nationella vägdatabasen (SNVDB) i Sverige till SDC. Databasen är en s.k. masterdatabas där data även uppdateras från den svenska nationella databasen (NVDB) som hanteras av Trafikverket. SNVDB är realiserad med Trionas produkt TNE vilket bl.a. innebär att det finns stöd att hantera dåtida, nutida och framtida vägar. Data används t.ex. vid avståndsberäkningar och i verksamhet som hanterar anläggning, drift och underhåll av det skogliga vägnätet. Avståndsberäkningar görs med Trionas produkt TRE. Flera skogsbolag i Sverige använder vidare Trionas produkt VFS för stöd i hela vägförvaltningsprocessen från planering/skapande av ny väg till underhåll och upprustning av befintlig väg.

SDC är en ekonomisk förening med drygt femtio medlemmar. SDC är informationsnavet inom svensk skogsindustri när det gäller produktionsinformation, lagerförflyttningar och inmätning för virkes-, transport- och biobränsleaffärer.

Läs mer