Nyhetsarkiv

Ny version av TRACS Flow

23 december 2019

En ny version av TRACS Flow lanserades förra veckan. De nästkommande versionerna planeras komma i februari och maj 2020.

Den nya versionen (2.10) omfattar ett antal förbättringar och rättningar i kontorsklienten, mobillösningen och webbportalen. Den största nyheten är att TRACS Flows finansmodul har färdigställts vilket är en betydlig utökning av verksamhetsstödet som TRACs Flow ger. Som en naturlig följd av detta har även webbportalen fått utökad funktionalitet för leverantörer och åkare.

Finansmodulen omfattar funktionalitet som stödjer arbetet med fakturering och självfakturering. Detta innebär att information som behövs för att kunna fakturera och självfakturera, samt skapandet av underlagen, hanteras i Tracs Flow. Det finns även möjlighet att hantera avdrag som ska dras från självfaktureringen. Genom frågeprogram kan man även få fram information om historiska samt preliminära framtida självfakturatransaktioner. För att underlätta transportledarnas arbete samt konteringen i ekonomisystemen finns det även med regelverk för att hantera konteringsunderlag samt dimensioner.

I webbportalen är delen som används av leverantörer och åkare utvecklat för att kunna ge mer information och bättre självservice med avseende på information om ersättning och avdrag. Det gör ytterligare digitalisering möjlig även i detta område.

Aviseringstjänsten har utökats med avisering via e-post om Certifikat eller Avtal håller på att gå ut. Vidare har funktionen för avisering vid orderförändringar förbättrats och ytterligare ny funktionalitet är planerat att tillföras i de kommande versioner.

Sammantagit har utvecklingstakten för produkten ökats markant under senaste halvåret och kommer fortsätta i samma nivå under 2020 där huvudteman är ytterligare logistikstöd i form av delade transporterrutter, kollihantering, slamsugningsuppdrag och mer komplett stöd för BEAst.

Läs mer om TRACS Flow och några andra produkter som stödjer entreprenörer samt logistik/transportföretag och dess verksamhet;

TRACS Flow

Triona Avståndstjänst