Nyhetsarkiv

Ernsts Express inför TRACS Flow

27 mars 2018

Ernsts Express har valt TRACS Flow med syftet att möjliggöra digitaliseringen av verksamheten.

Under våren kommer Ernsts Express att driftsätta TRACS Flow som transportsystem i utvalda verksamheter. Det finns ett stort behov att effektivisera genomförande av transportuppdrag genom digitalisering av informationsflödet. Med TRACS Flow och tillhörande mobillösning ska manuellt arbete med transportledning minimeras genom en digital hantering. Fördelarna är många men främst försöker Ernsts Express att korta ner ledtider från beställning av uppdrag till fakturering samt minska behovet av efterregistrering och felrättningar. Dessutom är målet att chaufförerna ska få en enklare vardag utan hantering av lösa papper.

Med detta steg skapar Ernsts Express förutsättningar för effektivisering även i andra delar av verksamheten. T.ex. skall Ernsts Express tillsammans med Triona och med hjälp av TRACS Flow utveckla redovisningen av miljöbelastning som i sin förlängning bidrar till att skapa ett hållbart samhälle.

Läs mer