Nyhetsarkiv

Ny version av Transport Routing Engine

11 oktober 2021

En ny version av Transport Routing Engine (TRE) finns nu tillgänglig för våra kunder. Den största förbättringen gäller hanteringen av start och slut på rutten för gång- och cykelrutter.

TRE ger, liksom de flesta ruttmotorer, användaren möjlighet att ange start- och slutpunkter för rutten som inte ligger på det vägnät som ska användas för ruttningen. Den vanligast förekommande metoden är att anta att det går att ta sig till den punkt på vägnätet som ligger närmast önskad startpunkt. Detta fungerar vanligtvis bra, men i vissa fall som framför allt i skärgården kan det bli väldigt fel. Den nya versionen av TRE säkerställer att rutten inte tillåts starta från en annan ö än den där den angivna startpunkten finns.

Transport Routing Engine (TRE) är en avancerad plattform för ruttplanering, ruttoptimering och vägvalsberäkning som möjliggör en mängd olika typer av avstånds-, restids- och vägvalsberäkningar anpassade för t.ex. gång, cykel, personbil, lastbil eller andra tunga fordon.